Várpalota


197.33 Síremlék (Temető)
Gróf WALDSTEIN JÁNOS síremléke. Felirata: "És elöl mennek azok, akik jót cselekedtek az élet feltámadására" (ford.,németül). "Áldott marad emlékezete" (ford.,németül).
Anyaga: márvány.
Megjegyzés: W. J. (Virra (Ung megye) 1809-Várpalota, 1876) első felesége, Zichy Terézia grófnő révén lett a várpalotai uradalom földbirtokosa. Gróf Széchenyi István egyik legbizalmasabb barátja és segítője. Régész, festőművész, nemzet gazdász, nagy utazó és államférfi volt.

197.34 Emléktábla (Római katolikus templom)
Felirata: "Siradalmas nekönk mi életönk, / Ha te nem lész nekönk mi nagy segedelmönk. / Árvaságnak kegyes táplálója, / Özvegyeknek megoltalmazója, / Szegényeknek meggazdagejtója, / Számkivetéseknek megbódogejtója." VÁSÁRHELYI ANDRÁS éneke Szűz Máriáról a középkori magyar költészet legszebb alkotásainak egyike. A szerző a palotai ferences rendház tagjaként a Vár 1533. évi ostromakor török fegyver által halt meg. TOMORI PÁL kalocsai érsek és a mohácsi csata tragikus sorsú hadvezére a palotai ferences kolostorban tett szerzetesi fogadalmat 1522-ben. Állíttattott anno 1987.
Anyaga: fekete márvány.

197.35 Síremlék (Temető)
Felirata: WINKLER MÁRTON róm. kath. kántortanító 1857-1911. Egész életedben soha sem pihentél, / Még sem arattál, csak szántottál-vetettél. / Lelked nemes kincsét mind szétosztogattad, / Úgy emeltél örök emléket magadnak. / Örökké áldott nagy sok verejtékedért, / Példaadó tüzes, színmagyar lelkedért. / Amiért bennünket feddve is szeretettel / Zengő szép szavaddal Istenhez vezettél.Ezt az emléket állították a felejthetetlen Mesternek hálás tanítványai és tisztelői.
Anyaga: fekete márvány, bronz plakett.
Megjegyzés: W. M. (Isztimér, 1857-Várpalota, 1911) 1883-tól kántortanító volt Várpalotán.

197.36 Síremlék (Római katolikus temető)
Felirata: GRÓF ZICHY BÉLA született 1825-dik év október 10-kén. Létét a hazának szentelve megholt nemzetőri kötelessége tellyesítésében Drávahídvégben Baranya megyében 1848-dik év augusztus 5-én. Édes gyermekünknek emlékül. A gyászoló szülők.
Anyaga: fehér márvány.

Várpalota

[ Ajánlás ] [ Előszó ] [ Mutatók: Települések, Időrend, Személynevek, Panteonok, Tervezők és alkotók szerint ]